Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Curs 2023/2024  

Primer curs Segon curs
Q1 Q2 Q1 Q2
Especialitat en Enginyeria d'Estructures i Construcció
(35 ECTS)
Especialitat en Enginyeria del Terreny
(35 ECTS)
Especialitat en Enginyeria de l'Aigua
(35 ECTS)
Especialitat en Enginyeria Computacional
(35 ECTS)
Especialitat en Enginyeria del Transport i Urbanisme
(35 ECTS)
Especialitat en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat
(35 ECTS)
Treball de fi de màster
(25 ECTS)
Matèries
Ampliació de Formació Científica i Tecnològica (30 ECTS)
Aplicació de Ciències i Tecnologies Avançades (30 ECTS)
Especialitat (35 ECTS)
Treball de fi de màster (25 ECTS)
CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableDocència en anglèsObservacions
Assignatures
Primer curs
250401Mecànica de medis continus 9Q1Lloberas Valls, Oriol 10Q1
250402Modelització numèrica 9Q1Garcia Gonzalez, Alberto 10Q1
250403Anàlisi d'estructures 7,5Q1Codina Rovira, Ramon
250404Infraestructures hidràuliques 4,5Q1Gironella I Cobos, Francesc Xavier
250405Enginyeria d'estructures 6Q1/Q2Codina Rovira, Ramon
250406Enginyeria computacional 6Q1/Q2Rodriguez Ferran, Antonio 10Q1, 20Q2
250407Geomecànica i enginyeria del terreny 6Q1/Q2Olivella Pastalle, Sebastian 10Q1, 20Q2
250408Enginyeria de l'aigua 6Q1/Q2Espino Infantes, Manuel
250409Planificació i gestió del transport en el territori 6Q1/Q2Robusté Antón, Francesc 10Q1, 20Q2
Segon curs
Assignatures obligatòries especialitat en Enginyeria d'Estructures i Construcció
250470Estructures d'edificació 5Q1/Q2Pela, Luca , Roca Fabregat, Pedro 10Q1, 20Q2
250471Ponts 5Q1/Q2Casas Rius, Juan Ramon 10Q1
250472Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 5Q1/Q2Mirambell Arrizabalaga, Enrique , Real Saladrigas, Esther 10Q1
250473Disseny avançat d'estructures de formigó 5Q1/Q2De La Fuente Antequera, Alberto , Murcia Delso, Juan 20Q2
Assignatures optatives especialitat en Enginyeria d'Estructures i Construcció
250474Gestió d'estructures 5Q1Casas Rius, Juan Ramon
250475Estructures mixtes i compostes 5Q1Mirambell Arrizabalaga, Enrique
250476Avaluació i reducció del risc sísmic 5Q2Carreño Tibaduiza, Martha Liliana
Assignatures obligatòries especialitat en Enginyeria del Terreny
250420Projecte i construcció geotècniques 5Q1Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos
250421Geomecànica de trencaments 5Q2Di Carluccio, Gaia
250422Interaccions entre aigües subterrànies i obres civils 5Q2Fernandez Garcia, Daniel 10Q2
250423Túnels i mecànica de roques 5Q1Di Mariano Simoncini, Alessandra , Pinyol Puigmarti, Nuria Merce
Assignatures obligatòries especialitat en Enginyeria de l'Aigua
250430Hidrologia urbana 5Q1Russo, Beniamino 10Q1
250431Dinàmica fluvial 5Q2Blade Castellet, Ernest
250432Enginyeria i gestió costanera 5Q2Jimenez Quintana, Jose Antonio
250433Enginyeria portuària i offshore 5Q1Sierra Pedrico, Juan Pablo 10Q1
Assignatures obligatòries especialitat en Enginyeria Computacional
250439Models numèrics en enginyeria civil i estructural 5Q2Chiumenti, Michele 10Q2
250440L'enginyeria computacional en el projecte i explotació 5Q1Pastor Torrente, Nativitat 10Q1
250441Models i eines per al project management i la gestió financera 5Q1Bretones Gallardo, Miguel Angel
250443Aprenentatge automàtic i models per a la presa de decisions 5Q2Arias Vicente, Irene 10Q2
Assignatures obligatòries especialitat en Enginyeria del Transport i Urbanisme
250450Mobilitat urbana 5Q1Soriguera Martí, Francesc 10Q1
250451Planificació i explotació de xarxes de carreteres 5Q2Martinez Reguero, Adriana Haydee
250452Gestió de línies d'alta velocitat 5Q2Lizcano Nuñez, Benedicto
250453Ordenació urbanística i infraestructures dels serveis urbans 5Q1Magrinya Torner, Francesc
Assignatures obligatòries especialitat en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat
250460Tractament d'aigües 5Q1Gullon Santos, Martin
250461Modelització ambiental 5Q2Berenguer Ferrer, Marc
250462Anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat 5Q2Olivella Pastalle, Sebastian , Puig Damians, Ivan
250463Enginyeria de la sostenibilitat i el desenvolupament 5Q1Pérez Foguet, Agustí
Treball de fi de màster
250499Treball de fi de màster 25Q1/Q2Soriguera Martí, Francesc