Grau en Enginyeria d'Obres Públiques

Curs 2023/2024  


Primer curs
(Fase inicial)
Segon curs Tercer curs Quart curs
Edificació i prefabricació
Administració, planejament i serveis urbans
Hidrologia superficial i subterrània II
Enginyeria portuària
Optativa 2
Optativa 2
(4,5)
Optativa 2
Optativa 2
(4,5)
Optativa comuna (4,5)
Optativa 1
Optativa 1
(4,5)
Reconeixements
Reconeixements
(6)
Reconeixements
Reconeixements
(6)
Càlcul d'estructures
Construcció d'infraestructures del transport
Obres hidràuliques
Optativa 2
Optativa 2
(4,5)
Construcció de ponts i altres estructures
Gestió del transport
Enginyeria sanitària
Reconeixements
Reconeixements
(6)
Optativa 1
Optativa 1
(4,5)
Optativa 1
Optativa 1
(4,5)
Matèries
Ciències Bàsiques
Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Introducció a la Tecnologia
Eines d'Enginyeria
Estructures i Fonaments
Tecnologia de l'Aigua
Infraestructures del Transport i Urbanisme
Projecte i Construcció d'Obres i Infraestructures
Itineraris d'Especialitat
Construccions Civils
Transports i Serveis Urbans
Hidrologia

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.


CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Primer curs (Matrícula sense docència)
250201Àlgebra lineal 6Sense docència
250202Càlcul 6Sense docència
250203Empresa i legislació en la construcció 6Sense docència
250204Expressió gràfica 7,5Sense docència
250205Física aplicada 6Sense docència
250206Fonaments matemàtics 6Sense docència
250207Geologia aplicada 6Sense docència
250208Mecànica 9Sense docència
250209Química de materials 7,5Sense docència
Segon curs
250220Hidràulica de conduccions 9Sense docència
250221Equacions diferencials 4,5Sense docència
250222Resistència de materials 6Sense docència
250223Materials de construcció 6Sense docència
250224Mètodes numèrics i informàtica 7,5Sense docència
250225Geomàtica i topografia 7,5Sense docència
250226Tècniques de representació 6Sense docència
250227Estadística descriptiva 7,5Sense docència
250228Procediments de construcció i electrotècnia 6Sense docència
Tercer curs
250230Geotècnia 9AnualLedesma Villalba, Alberto
250231Estructures 6Q1Rossi Bernecoli, Riccardo
250232Formigó armat 6Q2De La Fuente Antequera, Alberto , Oller Ibars, Eva Maria
250233Hidrologia superficial i subterrània I 4,5Q1Sanchez Vila, Francisco Javier
250234Construcció metàl·lica 6Q2Chacón Flores, Rolando Antonio
250235Infraestructures del transport 7,5Q1Martinez Reguero, Adriana Haydee
250236Tecnologia ambiental 4,5Q2Puigagut Juarez, Jaume
250237Organització, amidament i valoració de les obres públiques 7,5Q1Turmo Coderque, Jose
250238Urbanisme i sistemes territorials 4,5Q2Villares Junyent, Miriam
250239Projecte i construcció d'obres públiques 4,5Q2Martínez Díaz, Margarita
Quart curs
250240Enginyeria geotècnica 4,5Q1Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos
250241Construcció d'obres marítimes 4,5Q1Gracia Garcia, Vicente
250262Treball de fi de grau 12Q1/Q2Ramos Schneider, Gonzalo
Optatives comunes
250258Sistemes d'informació geogràfica i teledetecció 4,5Q1Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves
250259Impacte social de les obres públiques 4,5Q1Villares Junyent, Miriam
250260Història de les obres públiques 4,5Q2Magrinya Torner, Francesc
250261Disseny gràfic i càlcul numèric 4,5Q2Vila Rius, Agnès
Itineraris d'Especialitat
Construccions Civils
250242Edificació i prefabricació 7,5Q2Roca Fabregat, Pedro
250243Construcció de ponts i altres estructures 6Q1Ramos Schneider, Gonzalo
250244Càlcul d'estructures 6Q1Baiges Aznar, Joan , Cervera Ruiz, Luis Miguel
250245Formigó pretesat 4,5Q1Murcia Delso, Juan
250246Introducció a la gestió d'estructures 4,5Q2Casas Rius, Juan Ramon
250266Gestió de projectes i obres 4,5Q2Turmo Coderque, Jose
Transports i Serveis Urbans
250247Administració, planejament i serveis urbans 7,5Q2Macias Arau, Pere
250248Construcció d'infraestructures del transport 6Q1Martinez Reguero, Adriana Haydee
250249Gestió del transport 6Q1Campos Cacheda, José Magín
250250Conservació d'infraestructures 4,5Q2López Montero, Teresa
250251Elements d'urbanització i gestió del medi urbà 4,5Q1Roca Bosch, Elisabeth
250265Logística urbana i terminals de transport 4,5Q2Campos Cacheda, José Magín
Hidrologia
250252Hidrologia superficial i subterrània II 4,5Q2Ferrer Boix, Carles
250253Enginyeria portuària 4,5Q2Gironella I Cobos, Francesc Xavier
250254Obres hidràuliques 6Q1Bateman Pinzon, Allen
250255Enginyeria sanitària 4,5Q1Ferrer Marti, Ivet , Garcia Serrano, Joan
250256Instrumentació i assaigs en obres hidràuliques 4,5Q2Ferrer Boix, Carles
250257Aigües de proveïment 4,5Q2Ferrer Marti, Ivet , Garcia Serrano, Joan
250264Impacte ambiental a les obres marítimes 4,5Q1Caceres Rabionet, Ivan