Grau en Enginyeria Geològica

Curs 2023/2024  


Primer curs
(Fase inicial)
Segon curs Tercer curs Quart curs
Reconeixements (6)
Càlcul
(7,5)
Matèries
Ciències Bàsiques
Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Tecnològiques Bàsiques
Eines d'Enginyeria
Geologia
Enginyeria del Terreny
Enginyeria Ambiental
Projecte i Construcció d'Obres i Infraestructures

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.


CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsable
Primer curs (Extingit)
250304Fonaments matemàtics 6Sense docència
250303Física 6Sense docència
250309Química 6Sense docència
250305Geologia general 6Sense docència
250301Àlgebra 6Sense docència
250306Geomàtica, topografia i expressió gràfica 6Sense docència
250307Mecànica 7,5Sense docència
250302Càlcul 7,5Sense docència
250308Mineralogia 9Sense docència
Segon curs (Extingit)
250320Geologia estructural 6Sense docència
250324Equacions diferencials 7,5Sense docència
250326Petrologia 7,5Sense docència
250328Estructures 9Sense docència
250323Estratigrafia 6Sense docència
250321Geomorfologia 7,5Sense docència
250325Mètodes numèrics 6Sense docència
250322Ciència i tecnologia dels materials 4,5Sense docència
250327Mecànica dels medis continus 6Sense docència
Tercer curs (Matrícula sense docència)
250332Termodinàmica de processos naturals 4,5Sense docència
250333Sistemes d'informació geogràfica 4,5Sense docència
250334Probabilitat i estadística 4,5Sense docència
250335Prospecció geofísica, geoquímica i sismologia 9Sense docència
250338Procediments de construcció i electrotècnia 4,5Sense docència
250336Hidràulica i hidrologia 9Sense docència
250331Cartografia geològica 6Sense docència
250330Geologia aplicada a les obres públiques 4,5Sense docència
250337Modelització numèrica 4,5Sense docència
250339Mecànica de sòls 9Sense docència
Quart curs (Matrícula sense docència)
250340Impacte ambiental 4,5Sense docència
250342Recursos minerals i energètics 4,5Sense docència
250344Enginyeria geotècnica 4,5Sense docència
250345Hidrogeologia 6Sense docència
250346Tecnologia d'estructures 6Sense docència
250347Projectes i economia 4,5Sense docència
250341Enginyeria geoambiental 6Sense docència
250343Mecànica de roques i excavacions subterrànies 6Sense docència
250148Treball de fi de grau 12Q1/Q2Ramos Schneider, Gonzalo