Grau en Enginyeria Civil

Curs 2023/2024  

Primer curs
(Fase inicial)
Segon curs Tercer curs Quart curs
Reconeixements (6)
Matèries
Ciències Bàsiques
Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Tecnològiques Bàsiques
Anàlisi i Tecnologia d'Estructures
Enginyeria del Cicle de l'Aigua
Eines d'Enginyeria
Enginyeria del Terreny
Enginyeria del Transport i Territori
Projecte i Construcció d'Obres i Infraestructures

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Assignatures
Primer curs (Matrícula sense docència)
250101Àlgebra i geometria 6Sense docència
250102Càlcul 9Sense docència
250103Economia, empresa i legislació 6Sense docència
250104Física 6Sense docència
250105Fonaments matemàtics 6Sense docència
250106Geologia 6Sense docència
250107Geometria mètrica i sistemes de representació 6Sense docència
250108Mecànica racional 7,5Sense docència
250109Química de materials 7,5Sense docència
Segon curs
250120Resistència de materials i estructures 9Sense docènciaRossi Bernecoli, Riccardo
250121Mecànica de medis continus 9Sense docència
250122Geometria diferencial i equacions diferencials 9Sense docència
250123Probabilitat i estadística 7,5Sense docència
250124Materials de construcció 6Sense docència
250125Geomàtica i informació geogràfica 6Sense docència
250126Geometria descriptiva 6Sense docència
250127Procediments de construcció i electrotècnia 7,5Sense docència
Tercer curs
250130Hidràulica i hidrologia 9Q2Sanchez Juny, Marti
250131Mecànica de sols 9Q1Prat Catalan, Pere
250132Anàlisi d'estructures 7,5Q1Baiges Aznar, Joan , Bugeda Castelltort, Gabriel
250133Modelització numèrica 9Q2Rodriguez Ferran, Antonio
250134Camins i ferrocarrils 7,5Q1Martinez Reguero, Adriana Haydee , Miro Recasens, Jose Rodrigo
250135Enginyeria ambiental 6Q2Ferrer Marti, Ivet
250136Urbanisme 6Q1Macias Arau, Pere , Magrinya Torner, Francesc
250137Transport 6Q2Soriguera Martí, Francesc
Quart curs
250140Estructures de formigó 7,5Q1/Q2Bairán García, Jesús Miguel , Murcia Delso, Juan
250141Estructures d'acer 6Q1/Q2Arrayago Luquin, Itsaso
250142Obres hidràuliques 4,5Q1/Q2Martín Vide, Juan Pedro
250143Enginyeria marítima i portuària 6Q1/Q2Sanchez-Arcilla Conejo, Agustin
250144Hidrologia superficial i subterrània 4,5Q1/Q2Russo, Beniamino
250145Enginyeria geotècnica 4,5Q1/Q2Vaunat, Jean
250146Enginyeria geològica 4,5Q1/Q2Hurlimann Ziegler, Marcel
250147Projectes i organització d'empreses 4,5Q1/Q2Garola Crespo, Álvaro , Martínez Díaz, Margarita
Treball de fi de grau
250148Treball de fi de grau 12Q1/Q2Ramos Schneider, Gonzalo