Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

Curs 2023/2024  

Primer curs
(Fase inicial)
Segon curs Tercer curs Quart curs
Pràctiques externes optatives
(6)
Matèries
Ciències Bàsiques i del Medi Ambient
Ampliació de Ciències Bàsiques al Mar
Ciències i Sostenibilitat Marina
Ciències i Tècniques Aplicades al Mar
Eines en Oceanografia
Ciències i Tecnologies Instrumentals Aplicades al Medi Ambient Marí
Menció Ciències i Enginyeria del Mar / Tecnologies del Mar
Menció Tecnologies del Mar

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.


CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Assignatures obligatòries
Primer curs
250550Física i medi ambient 6Q1Falques Serra, Alberto
250551Química mediambiental 6Q1Fernandez Carrasco, Lucia
250552Biologia ambiental 6Q1Gualda Manzano, Emilio Jose
250553Fonaments de geologia 6Q1Folch Sancho, Albert
250554Fonaments matemàtics pel medi ambient 6Q1Marcote Ordax, Francisco Javier
250555Física del medi marí 6Q2Berenguer Ferrer, Marc
250556Química del medi marí 6Q2Torrens Martín, David
250557Biologia del medi marí 6Q2Achaerandio Puente, Maria Isabel , Balsells Fernàndez-Pedrera, Marta
250558Geologia i geomorfologia costanera 6Q2Gracia Garcia, Vicente
250559Matemàtiques pel medi ambient 1 6Q2Saez Viñas, Pablo
Segon curs
250560Cicle hidrològic costaner i aportacions continentals al mar 6Q1Sempere Torres, Daniel
250561Processos físic-químics marins 6Q1Rodriguez Escales, Paula Felicidad
250562Estadística ambiental 6Q1Diaz Barrero, Jose Luis
250563Impacte mediambiental marí 6Q1Garfi, Marianna
250564Ampliació de matemàtiques pel medi ambient 2 6Q1Zlotnik Martinez, Sergio
250565Sistemes d'informació geogràfica i gnss 6Q2Puig Polo, Carolina
250566Ecologia marina, ecosistemes i processos productius 6Q2Caceres Rabionet, Ivan
250567Mètodes estadístics en ciències del mar 6Q2Diaz Barrero, Jose Luis
250568Contaminació marina. origen, transport i impactes 6Q2Uggetti, Enrica
250569Matemàtiques en ciències del mar 6Q2Garcia Gonzalez, Alberto
Tercer curs
250570Circulació atmosfèrica i oceànica a escala planetària 6Q1Mösso Aranda, Octavio Cesar
250571Cicles biogeoquímics globals 6Q1Casanova Hormaechea, Ignacio
250572Processos biològics oceànics 6Q1Balsells Fernàndez-Pedrera, Marta
250573Geodinàmica marina 6Q1Romero Morales, Enrique Edgar
250574Anàlisi computacional i eines de solucions intel·ligents 6Q1Ortego Martínez, María Isabel
250575Instrumentació i anàlisi de dades en ciències del mar 6Q2Del Rio Fernandez, Joaquin
250576Tècniques experimentals en camp i laboratori 6Q2Gironella I Cobos, Francesc Xavier
250577Modelatge integral de sistemes marins 6Q2Mestres Ridge, Marc
250578Percepció remota i sensors 6Q2Lopez Garcia, Mariano
250579Recursos marins vius, renovables i no renovables 6Q2Reig Puig, Maria Lourdes
Assignatures optatives
Quart curs
250580Infraestructures costaneres. impacte i gestió integral 6Q1Gracia Garcia, Vicente
250581Hidromorfodinàmica costanera 6Q1Mösso Aranda, Octavio Cesar
250582Canvi climàtic. impactes en el medi marí i zona costanera 6Q1Sanchez-Arcilla Conejo, Agustin
250583Models de predicció i risc per a la gestió de la zona costanera 6Q1Jimenez Quintana, Jose Antonio
250584Ecologia i fisiologia d'organismes aquàtics 6Q2Reig Puig, Maria Lourdes
250585Energies renovables marines 6Q1Sierra Pedrico, Juan Pablo
250586Disseny i avaluació de projectes en enginyeria i ciències del mar 6Q1Gonzalez Marco, Daniel
250587Exploració, acústica marina i sistemes de sonar 6Q1Del Rio Fernandez, Joaquin
250588Instrumentació, robòtica marina i sistemes d'alimentació 6Q1Toma Lesenciuc, Daniel Mihai
250589Plataformes, observatoris i tecnologies de materials marins 6Q1Del Rio Fernandez, Joaquin
250590Tecnologies per a la producció aqüícola sostenible 6Q1Reig Puig, Maria Lourdes
250591Enginyeria de projectes aqüícoles 6Q2Masalo Llora, Ingrid
250592Gestió de dades: comunicacions, programació i simulació 6Q1Toma Lesenciuc, Daniel Mihai
Treball de fi de grau
250593Treball de fi de grau 18Q1/Q2Mösso Aranda, Octavio Cesar