Grau en Enginyeria Civil

Curs 2023/2024  

Primer curs Segon curs Tercer curs Quart curs
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 CÀRREGA MÍNIMA LECTIVA
Obligatòries comunes 9 ECTS
Obligatòries d'itinerari 19,5 ECTS
Optatives d'itinerari 9 ECTS
Optatives comunes 10,5 ECTS
TFG 12 ECTS
Total 60 ECTS
Optatives comunes Itinerari en Tecnologia Específica en Construccions Civils Itinerari en Tecnologia Específica en Hidrologia Itinerari en Tecnologia Específica en Transports i Serveis Urbans
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2
Matèries
Ciències Bàsiques
Eines d'Enginyeria
Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Enginyeria d'Estructures i Fonaments
Introducció a la Tecnologia
Tecnologia de l'Aigua
Tecnologia del Transport
Projecte i Construcció d'Obres i Infraestructures
Itineraris
Obligatòries comunes
Obligatòries comunes
Optatives comuns als 3 itineraris
Obligatòries d'itinerari
Optatives d'itinerari

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.


CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Assignatures obligatòries
Primer curs
2500000Fonaments matemàtics 6Q1Estela Carbonell, M. Rosa
2500001Àlgebra lineal 6Q1Anento Moreno, Napoleon
2500002Física aplicada 6Q1Calvete Manrique, Daniel
2500003Geologia aplicada 6Q1Hurlimann Ziegler, Marcel , Salvany Duran, Josep Maria
2500004Expressió gràfica 6Q1Poblet Puig, Jordi
2500005Càlcul 6Q2Estela Carbonell, M. Rosa
2500006Urbanisme i sistemes territorials 6Q2Magrinya Torner, Francesc , Villares Junyent, Miriam
2500007Mecànica I 6Q2Chiumenti, Michele , Franci, Alessandro
2500008Empresa i legislació en la construcció 6Q2Garola Crespo, Álvaro
2500009Química de materials 6Q2Aponte Hernández, Diego Fernando , Valls Del Barrio, Susana
Segon curs
2500010Geomàtica 6Q1Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves
2500011Materials de construcció 6Q1Barra Bizinotto, Marilda , Etxeberria Larrañaga, Miren
2500012Càlcul vectorial i equacions diferencials 6Q1Giacomini, Matteo
2500013Mecànica II 6Q1Chiumenti, Michele , Dialami Shabankareh, Narges
2500014Probabilitat i estadística 6Q1Ortego Martínez, María Isabel
2500015Hidràulica de conduccions 6Q2Blade Castellet, Ernest
2500016Resistència de materials 6Q2Ryzhakov, Pavel
2500017Mètodes numèrics en enginyeria 6Q2Sarrate Ramos, Jose
2500018Tècniques de representació 6Q2Fernandez Gonzalez, Mario
2500019Tecnologia ambiental 6Q2Puigagut Juarez, Jaume
Tercer curs
2500020Geotècnia 6Q1Ledesma Villalba, Alberto , Pinyol Puigmarti, Nuria Merce
2500021Estructures 6Q1Rossi Bernecoli, Riccardo
2500022Sistemes de transport 6Q1Estrada Romeu, Miguel Angel
2500023Hidrologia superficial i subterrània I 6Q1Sanchez Vila, Francisco Javier
2500058Gestió de projectes i obres 6Q1Turmo Coderque, Jose
2500025Formigó armat 6Q2Oller Ibars, Eva Maria
2500026Estructures d’acer 6Q2Chacón Flores, Rolando Antonio
2500027Procediments de construcció i electrotècnia 6Q2Ramos Schneider, Gonzalo
2500028Projectes d’enginyeria 6Q2Martínez Díaz, Margarita
2500029Infraestructures del transport 6Q2Martinez Reguero, Adriana Haydee
Quart curs (veure quadre CÀRREGA MÍNIMA LECTIVA)
Obligatòries comunes a tots els itineraris
2500030Construcció d'obres marítimes 4,5Q1Gracia Garcia, Vicente
2500031Enginyeria geotècnica 4,5Q1Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos
Optatives comunes a tots els itineraris
2500032Disseny gràfic i càlcul numèric 4,5Q2Vila Rius, Agnès
2500033Instrumentació i teledetecció 4,5Q2Puig Polo, Carolina
2500034Història de l'enginyeria civil 4,5Q2Macias Arau, Pere
2500035Sostenibilitat, impacte social i ambiental 4,5Q1Villares Junyent, Miriam
2500036Aprenetatge automàtic i tractament de dades 4,5Q2Arias Vicente, Irene
2500060Tècniques de comunicació 4,5Q1Real Saladrigas, Esther
Obligatòries itinerari en Tecnologia Específica en Construccions Civils
2500037Càlcul d'estructures 6Q1Baiges Aznar, Joan
2500038Construcció de ponts i altres estructures 6Q1Ramos Schneider, Gonzalo
2500046Edificació i prefabricació 7,5Q2Roca Fabregat, Pedro
Optatives itinerari en Tecnologia Específica en Construccions Civils
2500039Formigó pretensat 4,5Q1Murcia Delso, Juan
2500047Introducció a la gestió d'estructures 4,5Q2Casas Rius, Juan Ramon
2500059Gestió de la construcció 4,5Q2Turmo Coderque, Jose
2500056Construccions geotècniques 4,5Q2Vaunat, Jean
Obligatòries itinerari en Tecnologia Específica en Hidrologia
2500040Obres hidràuliques 6Q1Bateman Pinzon, Allen
2500041Enginyeria sanitària 4,5Q1Ferrer Marti, Ivet , Garcia Serrano, Joan
2500049Hidrologia superficial i subterrània II 4,5Q2Ferrer Boix, Carles
2500050Enginyeria portuària 4,5Q2Gironella I Cobos, Francesc Xavier
Optatives itinerari en Tecnologia Específica en Hidrologia
2500042Impacte ambiental en les obres marítimes 4,5Q1Caceres Rabionet, Ivan
2500051Aigües de proveïment 4,5Q2Ferrer Marti, Ivet , Garcia Serrano, Joan
2500052Eines de disseny i anàlisi en enginyeria hidràulica 4,5Q2Nuñez González, Francisco
Obligatòries itinerari en Tecnologia Específica en Transports i Serveis Urbans
2500043Construcció d'infraestructures del transport 6Q1Martinez Reguero, Adriana Haydee
2500044Gestió del transport 6Q1Campos Cacheda, José Magín
2500053Administració, planejament i serveis urbans 7,5Q2Macias Arau, Pere
Optatives itinerari en Tecnologia Específica en Transports i Serveis Urbans
2500045Elements de sostenibilitat urbana 4,5Q1Roca Bosch, Elisabeth
2500054Conservació d'infraestructures 4,5Q2López Montero, Teresa
2500055Logística urbana i terminals del transport 4,5Q2Campos Cacheda, José Magín
Treball de fi de grau
2500057Treball de fi de grau 12Q1/Q2Ramos Schneider, Gonzalo