Grau en Enginyeria Ambiental

Curs 2023/2024  

Primer curs Segon curs Tercer curs Quart curs
Intensificació
(18)
Optativa comuna
(6)
Optativa comuna
(6)
Matèries
Ciències Bàsiques
Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Eines d'Enginyeria
Tecnologies Básiques
Enginyeria Civil i Medi Ambient
Intensificacions
Optatives

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.


CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Assignatures obligatòries
Primer curs
2500200Biologia i ecologia 6Q1Gualda Manzano, Emilio Jose
2500201Fonaments matemàtics 6Q1Diaz Barrero, Jose Luis
2500202Mecànica 6Q1Barbu, Lucia Gratiela , Chiumenti, Michele
2500203Sistema terra 6Q1Moya Sanchez, Jose
2500204Química I 6Q1Segura Perez, Ignacio
2500205Economia ambiental i sostenibilitat 6Q2Alfranca Burriel, Oscar , Garola Crespo, Álvaro
2500206Química II 6Q2Fernandez Carrasco, Lucia
2500207Termodinàmica i cinètica ambientals 6Q2Segura Perez, Ignacio
2500208Matemàtiques I 6Q2Saez Viñas, Pablo
2500209Geologia i edafologia 6Q2Blanch Roure, Josep Salvador , Moya Sanchez, Jose
Segon curs
2500210Matemàtiques II 6Q1Rodriguez Ferran, Antonio
2500211Microbiologia i biotecnologia ambiental 6Q1Rueda Hernández, Estel
2500212Sistemes d'informació geogràfica 6Q2Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves
2500213Mecànica de fluids 6Q1Lloberas Valls, Oriol
2500214Principis d'ecotoxicologia i anàlisi ambiental 6Q1Rodriguez Escales, Paula Felicidad
2500215Estadística 6Q1Pérez Foguet, Agustí
2500216Hidràulica 6Q2Sanchez Juny, Marti
2500217Processos atmosfèrics i hidrologia 6Q2Sempere Torres, Daniel
2500218Hidrogeologia i geoquímica ambiental 6Q2Sanchez Vila, Francisco Javier
2500219Geomecànica 6Q2Olivella Pastalle, Sebastian
Tercer curs
2500220Instrumentació, teledetecció i big data 6Q1Puig Polo, Carolina
2500221Modelització numèrica 6Q1Sala Lardies, Esther
2500222Estructures 6Q1Baiges Aznar, Joan
2500225Tractament d'aigües 6Q1Garcia Serrano, Joan
2500226Descontaminació de sòls i aqüífers 6Q1Fernandez Garcia, Daniel
2500223Transport sostenible 6Q2Badia Rodríguez, Hugo
2500224Avaluació d'impacte ambiental 6Q2Fernandez Garcia, Daniel
2500227Residus sòlids 6Q2Masalo Llora, Ingrid , Segui Amortegui, Luis Alberto
2500228Aigües residuals i reutilització 6Q2Rueda Hernández, Estel
2500229Procediments i materials de construcció 6Q2Etxeberria Larrañaga, Miren
Quart curs
2500230Contaminació atmosfèrica i acústica 6Q1Berenguer Ferrer, Marc
2500231Sistemes de presa de decisió 6Q2Pérez Foguet, Agustí
2500232Gestió de projectes i legislació ambiental 6Q2Ramos Schneider, Gonzalo
Assignatures optatives comunes
2500239Impacte ambiental de les grans infraestructures 6Q2Ramon Tarragona, Anna
2500240Energies renovables 6Q2Molins Borrell, Climent
2500241Sostenibilitat i ètica ambiental 6Q1Roca Bosch, Elisabeth
250590Tecnologies per a la producció aqüícola sostenible 6Q1Reig Puig, Maria Lourdes
Assignatures optatives intensificació medi urbà i industrial
2500233Construcció sostenible 6Q1Tosic, Nikola
2500234Xarxes de proveïment i drenatge 6Q1Martín Vide, Juan Pedro
2500235Mobilitat sostenible i smart-city 6Q1Estrada Romeu, Miguel Angel
Assignatures optatives intensificació medi natural i canvi global
2500236Gestió de l'espai fluvial i costaner 6Q1Gracia Garcia, Vicente
2500237Canvi climàtic i riscos naturals 6Q1Mösso Aranda, Octavio Cesar
2500238Transició del model energètic 6Q1Casanova Hormaechea, Ignacio
Treball de fi de grau
2500243Treball de fi de grau 12Q1/Q2Mösso Aranda, Octavio Cesar