Màster en Enginyeria del Terreny

Curs 2022/2023  

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableDocència en anglèsObservacions
Formació comuna
Fonaments Avançats en Enginyeria del Terreny (obligatòria)
250800Mecànica de medis continus 5Q1Sanchez Vila, Francisco Javier
250801Modelació en enginyeria del terreny 5Q1Vaunat, Jean
250802Geologia aplicada a l'enginyeria 5Q2Hurlimann Ziegler, Marcel
Coneixements dels Processos (obligatòria)
250803Modelació de fluxe i transport en medis porosos 5Q1Fernandez Garcia, Daniel
250804Mecànica de sòls 5Q1Lopez Garello, Carlos Maria
250805Mecànica de roques 5Q1Carol Vilarasau, Ignacio
250806Generació i propagació d'ones en el terreny 5Q2Ledesma Villalba, Alberto
Tècniques Informatiques i de Comunicació en Enginyeria del Terreny (optativa)
250807Eina de modelització numèrica en enginyeria del terreny 5Q2Olivella Pastalle, Sebastian
250808Sistemes d'informació geogràfica 5Q1Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves
250809Seminaris 5Q1Ramon Tarragona, Anna
Especialitat en Enginyeria Geotècnica
Obres Geotècniques (obligatòria d'especialitat)
250810Mecànica de sòls avançada 5Q2Prat Catalan, Pere
250811Fonamentacions i estructures de contenció 5Q1Vaunat, Jean
250812Excavacions subterrànies 5Q2Pinyol Puigmarti, Nuria Merce
250420Projecte i construcció geotècniques 5Q1Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos
250421Geomecànica de trencaments 5Q2Pinyol Puigmarti, Nuria Merce
Caracterització Geològica (optativa)
250813Geologia del quaternari 5Q1Moya Sanchez, Jose
250521Estabilitat de talussos 5Q2Moya Sanchez, Jose
250815Tècniques modernes de monitoratge de moviments del terreny 5Q2Gili Ripoll, Jose Antonio
Processos Acoblats en Sòls i Roques (optativa)
250816Mecànica de sòls no saturats 5Q2Vaunat, Jean
Modelació en Enginyeria Geotècnica (optativa)
250818Equacions constitutives de materials 5Q1Carol Vilarasau, Ignacio
250819Comportament dels sòls i modelització avançada 5Q1Vaunat, Jean
250820Models numèrics en enginyeria geotècnica 5Q1Ledesma Villalba, Alberto
Especialitat en Hidrologia Subterrània
Hidrologia d'Aqüifers (obligatòria d'especialitat)
250821Mecànica d'aqüífers 5Sense docència
250822Mètodes estadístics en hidrologia 5Sense docència
250823Recàrrega i balanç d'aqüífers 5Q2Fernandez Garcia, Daniel
Hidrogeoquímica (obligatòria d'especialitat)
250531Models de sòls i aqüífers contaminats 5Sense docència
250824Modelització hidrogeoquímica 5Q1Saaltink, Maarten Willem
Transport de Massa en el Terreny (optativa)
250825Tècniques isotòpiques ambientals en hidrologia subterrània 5Q2Saaltink, Maarten Willem
250826Transport reactiu 5Sense docència
250827Modelització estocàstica del transport en medis heterogenis 5Sense docència
Interacció entre Aigües Subterrànies, Obres Civils i Medi Ambient (optativa)
250828Processos hidrometeorològics i interacció amb el terreny 5Q1Berenguer Ferrer, Marc
250422Interaccions entre aigües subterrànies i obres civils 5Q2Fernandez Garcia, Daniel 10Q2
250829Aigües subterrànies i medi ambient 5Q2Saaltink, Maarten Willem
Especialitat en Enginyeria Sísmica
Sismologia i Enginyeria Sísmica (obligatòria d'especialitat)
250830Sismologia 5Q1Vargas Alzate, Yeudy Felipe
250520Enginyeria sísmica 5Sense docència
250831Prospecció geofísica 5Q1Caselles Magallon, Jose Oriol
250476Avaluació i reducció del risc sísmic 5Q2Carreño Tibaduiza, Martha Liliana
250833Avaluació de la perillositat sísmica 5Q1Vargas Alzate, Yeudy Felipe
Avaluació del Risc Sísmic (optativa d'especialitat)
250834Mètodes avançats d'avaluació de dany sísmics 5Sense docència
Disseny Sísmic d'Estructures (optativa)
250835Càlcul estàtic i dinàmic d'estructures 5Q2Gonzalez Drigo, Jose Ramon
250703Estructures de materials compostos 5Q1Barbu, Lucia Gratiela
250471Ponts 5Q1/Q2Casas Rius, Juan Ramon 10Q1
250839Estadística aplicada a l'enginyeria civil i sísmica 5Sense docència
250837Projecte sismo-resistent avançat 5Sense docència
Tesi de màster
Treball de fi de màster (obligatòria)
250838Treball de fi de màster 30Q1/Q2Vaunat, Jean