Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció

Curs 2022/2023  

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Tesi de màster
Assignatures obligatòries Estructures o Construcció Estructures i/o Construcció Estructures o Construcció
22,5 ETCS 27,5 ETCS 10 ETCS 30 ETCS
90 ECTS
Consta de 4 assignatures obligatòries Consta de 27,5 ects que hauran de cursar-se amb assignatures d'una mateixa línia Consta de 10 ects que poden cursar-se escollint assignatures de les ofertades a qualsevol de les 2 línies formatives Consta de 30 ects

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableDocència en anglèsObservacions
Assignatures obligatòries
250725Enginyeria d'estructures 6Q2Bugeda Castelltort, Gabriel 20Q2
250700Fonaments del projecte d'estructures 6Q1/Q2Bairán García, Jesús Miguel , Mari Bernat, Antonio Ricardo 20Q2
250731Construcció: procediments i gestió 5Q1Turmo Coderque, Jose 20Q1
250702Tallers i seminaris de recerca 5,5Q1/Q2Oller Ibars, Eva Maria 20Q2
Assignatures optatives d'Estructures
250403Anàlisi d'estructures 7,5Q1Codina Rovira, Ramon
250439Models numèrics en enginyeria civil i estructural 5Q2Chiumenti, Michele 10Q2
250952Mecànica dels medis continus 5Q1Agelet De Saracibar Bosch, Carlos 10Q1
250958Anàlisis avançat d'estructures 5Q2Cervera Ruiz, Luis Miguel 10Q2
250703Estructures de materials compostos 5Q1Barbu, Lucia Gratiela
250950Mètodes numèrics per a edps 5Q1Zlotnik Martinez, Sergio 10Q1
250704Dinàmica estructural 5Q1Bonet Carbonell, Javier
250705Anàlisi funcional en mecànica dels medis continus 5Sense docència
250706Seminaris d'anàlisi estructural 2,5Q2Cervera Ruiz, Luis Miguel 10Q2
250707Anàlisi i comportament no lineal d'estructures de formigó 5Q2Mari Bernat, Antonio Ricardo
250708Anàlisi no lineal d'estructures d'acer 5Q2Chacón Flores, Rolando Antonio
250709Nanotecnologia en la construcció 5Sense docència
250710Inspecció, anàlisi i restauració de construccions històriques 5Q1Pela, Luca 10Q1
250711Curs avançat de ponts 5Q2Turmo Coderque, Jose
250470Estructures d'edificació 5Q1/Q2Pela, Luca , Roca Fabregat, Pedro 10Q1, 20Q2
250471Ponts 5Q1/Q2Casas Rius, Juan Ramon 10Q1
250472Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 5Q1/Q2Mirambell Arrizabalaga, Enrique 10Q1
250473Disseny avançat d'estructures de formigó 5Q1/Q2Mari Bernat, Antonio Ricardo , Murcia Delso, Juan 20Q2
250474Gestió d'estructures 5Q1Casas Rius, Juan Ramon
250475Estructures mixtes i compostes 5Q1Mirambell Arrizabalaga, Enrique
250713Tècniques experimentals de caracterització d’estructures i materials estructurals 5Q2Chacón Flores, Rolando Antonio
250714Seminaris de tecnologia estructural 2,5Q2Molins Borrell, Climent 10Q2
250727Disseny i avaluació sísmica d'estructures basat en prestacions 5Q2Bairán García, Jesús Miguel 10Q2
250728Estructures de fonamentació 5Q1Pela, Luca 10Q1
250730Optimització estructural 5Q2Bugeda Castelltort, Gabriel 10Q2
Assignatures optatives de Construcció
250715Aspectes econòmics i financers de la construcció 5Q1Roca Ramon, Xavier
250716Durabilitat d'estructures 5Q2Barra Bizinotto, Marilda
250717Gestió ambiental 5Q2Gangolells Solanellas, Marta
250718Gestió de la qualitat 5Q2Forcada Matheu, Nuria
250720Habilitats per a la gestió 5Q1Pujadas Álvarez, Pablo
250721Materials avançats en la construcció 5Q2Segura Perez, Ignacio
250722Tècniques avançades en la construcció 5Q1Tosic, Nikola
250723Utilització de residus en la construcció 5Q1Barra Bizinotto, Marilda
250724Seminaris de construcció 2,5Q2Turmo Coderque, Jose
250729Seguretat i salut en la construcció 5Q2Turmo Coderque, Jose
Tesi de màster
250726Treball de fi de màster 30Q1/Q2Turmo Coderque, Jose