Grau en Enginyeria Civil

Curs 2022/2023  

Primer curs
(Fase inicial)
Segon curs Tercer curs Quart curs
Reconeixements (6)
Matèries
Ciències Bàsiques
Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Tecnològiques Bàsiques
Anàlisi i Tecnologia d'Estructures
Enginyeria del Cicle de l'Aigua
Eines d'Enginyeria
Enginyeria del Terreny
Enginyeria del Transport i Territori
Projecte i Construcció d'Obres i Infraestructures

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Assignatures
Primer curs (Matrícula sense docència)
250101Àlgebra i geometria 6Q2Puigvi Burniol, Maria Angeles
250102Càlcul 9AnualEstela Carbonell, M. Rosa
250103Economia, empresa i legislació 6Q1Garola Crespo, Álvaro
250104Física 6Q1Marques Truyol, Francisco
250105Fonaments matemàtics 6Q1Estela Carbonell, M. Rosa
250106Geologia 6Q2Moya Sanchez, Jose
250107Geometria mètrica i sistemes de representació 6Q2Poblet Puig, Jordi
250108Mecànica racional 7,5Q2Sanchez Umbria, Juan Jose
250109Química de materials 7,5Q1Valls Del Barrio, Susana
Segon curs
250120Resistència de materials i estructures 9Q1Rossi Bernecoli, Riccardo
250121Mecànica de medis continus 9Q2Agelet De Saracibar Bosch, Carlos
250122Geometria diferencial i equacions diferencials 9Q1Bendito Perez, Enrique , Giacomini, Matteo
250123Probabilitat i estadística 7,5Q2Diaz Barrero, Jose Luis , Medina Sierra, Agustin
250124Materials de construcció 6Q1Aponte Hernández, Diego Fernando , Etxeberria Larrañaga, Miren
250125Geomàtica i informació geogràfica 6Q2Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves
250126Geometria descriptiva 6Q1Fernandez Gonzalez, Mario
250127Procediments de construcció i electrotècnia 7,5Q2Turmo Coderque, Jose
Tercer curs
250130Hidràulica i hidrologia 9Q2Sanchez Juny, Marti
250131Mecànica de sols 9Q1Prat Catalan, Pere
250132Anàlisi d'estructures 7,5Q1Baiges Aznar, Joan , Bugeda Castelltort, Gabriel
250133Modelització numèrica 9Q2Rodriguez Ferran, Antonio
250134Camins i ferrocarrils 7,5Q1Martinez Reguero, Adriana Haydee , Miro Recasens, Jose Rodrigo
250135Enginyeria ambiental 6Q2Ferrer Marti, Ivet
250136Urbanisme 6Q1Macias Arau, Pere , Magrinya Torner, Francesc
250137Transport 6Q2Soriguera Martí, Francesc
Quart curs
250140Estructures de formigó 7,5Q1/Q2Bairán García, Jesús Miguel , Murcia Delso, Juan
250141Estructures d'acer 6Q1/Q2Arrayago Luquin, Itsaso , Mirambell Arrizabalaga, Enrique
250142Obres hidràuliques 4,5Q1/Q2Martín Vide, Juan Pedro
250143Enginyeria marítima i portuària 6Q1/Q2Sanchez-Arcilla Conejo, Agustin
250144Hidrologia superficial i subterrània 4,5Q1/Q2Gomez Valentin, Manuel , Russo, Beniamino
250145Enginyeria geotècnica 4,5Q1/Q2Vaunat, Jean
250146Enginyeria geològica 4,5Q1/Q2Hurlimann Ziegler, Marcel
250147Projectes i organització d'empreses 4,5Q1/Q2Garola Crespo, Álvaro , Martínez Díaz, Margarita
Tesi de Grau
250148Treball de fi de grau 12Q1/Q2Ramos Schneider, Gonzalo