Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports

Curs 2022/2023  

Primer curs Segon curs Tercer curs Quart curs
Matèries
Ciències Bàsiques
Eines d'Enginyeria
Ciéncies Aplicades a l'Enginyeria
Tecnologies Básiques
Enginyeria del Transport
Enginyeria del Cicle de l'Aigua
Anàlisi i Tecnologia d'Estructures
Enginyeria del Terreny

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.


CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Primer curs
2500100Física 6Q1Calvete Manrique, Daniel
2500101Matemàtiques 6Q1Medina Sierra, Agustin
2500102Química de materials 6Q1Segura Perez, Ignacio
2500103Economia, empresa i legislació 6Q1Garola Crespo, Álvaro
2500104Geometria mètrica i sistemes de representació 6Q1Poblet Puig, Jordi
2500105Àlgebra i geometria 6Q2Anento Moreno, Napoleon
2500106Geologia 6Q2Hurlimann Ziegler, Marcel
2500107Mecànica racional 6Q2Dialami Shabankareh, Narges
2500108Càlcul 6Q2Anento Moreno, Napoleon
2500109Materials de construcció 6Q2Etxeberria Larrañaga, Miren
Segon curs
2500110Geometria diferencial i càlcul vectorial 6Q1Giacomini, Matteo
2500111Urbanisme 6Q1Magrinya Torner, Francesc
2500112Resistència de materials i estructures 6Q1Rossi Bernecoli, Riccardo
2500113Probabilitat i estadística 6Q1Ortego Martínez, María Isabel
2500114Mobilitat i xarxes de transport 6Q1Badia Rodríguez, Hugo
2500115Models matemàtics de la física 6Q2Codina Rovira, Ramon
2500116Hidràulica i hidrologia 6Q2Blade Castellet, Ernest
2500117Geomàtica i geoinformació 6Q2Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves
2500118Enginyeria ambiental 6Q2Puigagut Juarez, Jaume
2500119Tècniques de comunicació 6Q2Real Saladrigas, Esther
Tercer curs
2500120Mecànica de sòls 6Q1Prat Catalan, Pere
2500121Modelització numèrica 6Q1Sarrate Ramos, Jose
2500122Anàlisi d'estructures 6Q1Rossi Bernecoli, Riccardo
2500123Tecnologia d'estructures I 6Q1Mirambell Arrizabalaga, Enrique
2500124Hidrologia i obres hidràuliques 6Q1Sanchez Vila, Francisco Javier
2500125Camins i ferrocarrils 6Q2Martinez Reguero, Adriana Haydee
2500126Tecnologia d'estructures II 6Q2Oller Ibars, Eva Maria
2500127Enginyeria marítima i portuària 6Q2Gracia Garcia, Vicente
2500128Enginyeria geotècnica i geològica 6Q2Vaunat, Jean
2500129Procediments de construcció i electrotècnia 6Q2Ramos Schneider, Gonzalo