Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Curs 2021/2022  

Primer curs Segon curs
Q1 Q2 Q1 Q1 i Q2 Q1 i Q2
Assignatures obligatòries Assignatures obligatòries Assignatures obligatòries Assignatures optatives
(Pràctiques externes o les 3 assignatures optatives)
Treball de fi de màster
30 ECTS 30 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 30 ECTS
75 ECTS
120 ECTS

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Assignatures obligatòries (Primer curs Q1)
250950Mètodes numèrics per a edps 5Q1Zlotnik Martinez, Sergio 10Q1(Anglès)
250951Elements finits 5Q1De Pouplana Sardà, Ignasi 10Q1(Anglès)
250952Mecànica dels medis continus 5Q1Agelet De Saracibar Bosch, Carlos 10Q1(Anglès)
250954Mecànica de fluids 5Q1Saez Viñas, Pablo 10Q1(Anglès)
250960Habilitats de comunicació 1 5Q1Garcia Gonzalez, Alberto 10Q1(Anglès)
250961Eines per a la mecànica computacional 5Q1Sarrate Ramos, Jose 10Q1(Anglès)
Assignatures obligatòries (Primer curs Q2)
250956Mecànica de sòlids computacional 5Q2Oliver Olivella, Francisco Javier 10Q2(Anglès)
250958Anàlisis avançat d'estructures 5Q2Cervera Ruiz, Luis Miguel 10Q2(Anglès)
250957Elements finits en fluids 5Q2Giacomini, Matteo 10Q2(Anglès)
250963Problemes acoblats 5Q2Codina Rovira, Ramon 10Q2(Anglès)
250970Descomposició de dominis i computació a gran escala 5Q2Rossi Bernecoli, Riccardo 10Q2(Anglès)
250955Programació en ciència i enginyeria 5Q2Zlotnik Martinez, Sergio 20Q2(Anglès)
Assignatures obligatòries (Segon curs Q1)
250964Esperit empresarial per a enginyers 5Q1Belles Ros, Francesc Xavier 10Q1(Anglès)
250965Mètodes numèrics avançats 5Q1Sala Lardies, Esther 10Q1(Anglès)
250967Habilitats de comunicació 2 5Q1Dialami Shabankareh, Narges 10Q1(Anglès)
Assignatures optatives (Segon curs Q1 i Q2)
250971Models d'ordre reduït 5Q1Ryzhakov, Pavel 10Q1(Anglès)
250439Models numèrics en enginyeria civil i estructural 5Q2Chiumenti, Michele 10Q2(Anglès)
250443Aprenentatge automàtic i models per a la presa de decisions 5Q2Arias Vicente, Irene 10Q2(Anglès)
Pràctiques externes15Q1/Q2
Treball de fi de màster (Segon curs)
250968Treball de fi de màster 30Q1/Q2Rossi Bernecoli, Riccardo 10Q1(Anglès), 10Q2(Anglès)