Màster en Enginyeria Ambiental

Curs 2021/2022  

Primer curs Segon curs
Q1 Q2 Q1 Q1 i Q2 Q1 i Q2
Assignatures obligatòries Assignatures obligatòries Assignatures obligatòries Assignatures optatives Treball de fi de màster
30 ECTS 30 ECTS 10 ECTS 20 ECTS 30 ECTS
70 ECTS
120 ECTS

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Assignatures obligatòries (Primer curs Q1)
250653Clima i canvi climàtic 5Q1Baldasano Recio, Jose M.
250654Introducció a la biotecnologia ambiental 5Q1Huerta Pujol, Oscar
250655Sistemes ambientals 5Q1Puigagut Juarez, Jaume
250660Caracterització, gestió i tractament de la contaminació atmosfèrica 5Q1Gonçalves Ageitos, Maria
250661Economia, legislació i política ambiental 5Q1Alfranca Burriel, Oscar
250673Caracterització, gestió i tractament de residus 5Q1Marti Gregorio, Vicenç
Assignatures obligatòries (Primer curs Q2)
250462Anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat (MECCP) 5Q2Puig Damians, Ivan
250656Processos geoquímics 5Q2Casanova Hormaechea, Ignacio
250658Caracterització, gestió i tractament de la contaminació de sòls i aigües subterrànies 5Q2Sanchez Vila, Francisco Javier
250662Sistemes i eines de gestió ambiental 5Q2Gasso Domingo, Santiago
250672Modelització de sistemes ambientals 5Q2Baldasano Recio, Jose M.
250680Energia i medi ambient 5Q2Llorca Pique, Jordi
Assignatures obligatòries (Segon curs Q1)
250659Caracterització, gestió i tractament de la contaminació de les aigües 5Q1Gullon Santos, Martin
250663Gestió de projectes ambientals 5Q1Gasso Domingo, Santiago
Assignatures optatives (Segon curs Q1 i Q2)
250665Contaminació acústica 5Q1Romeu Garbi, Jordi
250666Aigües d'abastament 5Q1Garcia Serrano, Joan
250674Contaminants orgànics en ecosistemes aquàtics i el seu risc ambiental 5Q1Sanchez Vila, Francisco Javier
250667Valoració ambiental integrada de materials de construcció 5Q1Etxeberria Larrañaga, Miren
250668Ecomaterials i construcció sostenible 5Q1De La Fuente Antequera, Alberto
250669Tractament avançat d'aigües residuals industrials 5Q2Cortina Pallas, Jose Luis
250670Indústria alimentària i medi ambient 5Q1Alegre Alegre, Sabas
250675Gestió d'infraestructures de tractament de residus 5Q2Álvarez Del Castillo, María Dolores
250677Geologia ambiental 5Q2Folch Sancho, Albert
250678Economia ambiental i ecològica 5Q2Alfranca Burriel, Oscar
250679Estadística socioambiental i presa de decisions 5Q1Pérez Foguet, Agustí
480092Ecologia industrial (MCTS) 5Q1De Pablo Ribas, Joan
250681Laboratori d'enginyeria ambiental 5Q1Farran Marsa, Adriana
820742Biogàs i biocombustibles (MEE) 5Q1Ferrer Marti, Ivet
250683Oceanografia ambiental 5Q2Espino Infantes, Manuel
480081Metabolisme urbà i urbanisme ecològic (MCTS) 5Q2Mercadé Aloy, Josep 10Q2(Anglès)
Pràctiques externesde 12 a 15Q1/Q2
Treball de fi de màster (Segon curs)
250699Treball de fi de màster 30Q1/Q2Fernandez Garcia, Daniel
  • Q1: Quadrimestre de tardor
  • Q2: Quadrimestre de primavera
  • MCTS: Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat
  • MECCP: Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
  • MEE: Màster en Enginyeria de l'Energia