Grau en Enginyeria Civil

Curs 2021/2022  

Primer curs
(Fase inicial)
Segon curs Tercer curs Quart curs
Reconeixements (6)
Matèries
Ciències Bàsiques
Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Tecnològiques Bàsiques
Anàlisi i Tecnologia d'Estructures
Enginyeria del Cicle de l'Aigua
Eines d'Enginyeria
Enginyeria del Terreny
Enginyeria del Transport i Territori
Projecte i Construcció d'Obres i Infraestructures

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Primer curs (Matrícula sense docència)
250101Àlgebra i geometria 6Q2Puigvi Burniol, Maria Angeles ENG(Anglès)
250102Càlcul 9AnualEstela Carbonell, M. Rosa ENG(Anglès)
250103Economia, empresa i legislació 6Q1Garola Crespo, Álvaro ENG(Anglès)
250104Física 6Q1Marques Truyol, Francisco ENG(Anglès)
250105Fonaments matemàtics 6Q1Estela Carbonell, M. Rosa ENG(Anglès)
250106Geologia 6Q2Moya Sanchez, Jose ENG(Anglès)
250107Geometria mètrica i sistemes de representació 6Q2Poblet Puig, Jordi ENG(Anglès)
250108Mecànica racional 7,5Q2Sanchez Umbria, Juan Jose ENG(Anglès)
250109Química de materials 7,5Q1Valls Del Barrio, Susana ENG(Anglès)
Segon curs
250120Resistència de materials i estructures 9Q1Rossi Bernecoli, Riccardo ENGQ1(Anglès)
250121Mecànica de medis continus 9Q2Agelet De Saracibar Bosch, Carlos ENGQ2(Anglès)
250122Geometria diferencial i equacions diferencials 9Q1Arroyo Balaguer, Marino , Bendito Perez, Enrique ENGQ1(Anglès)
250123Probabilitat i estadística 7,5Q2Diaz Barrero, Jose Luis ENGQ2(Anglès)
250124Materials de construcció 6Q1Aponte Hernández, Diego Fernando ENGQ1(Anglès)
250125Geomàtica i informació geogràfica 6Q2Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves ENGQ2(Anglès)
250126Geometria descriptiva 6Q1Fernandez Gonzalez, Mario ENGQ1(Anglès)
250127Procediments de construcció i electrotècnia 7,5Q2Turmo Coderque, Jose ENGQ2(Anglès)
Tercer curs
250130Hidràulica i hidrologia 9Q2Blade Castellet, Ernest ENGQ2(Anglès)
250131Mecànica de sols 9Q1Prat Catalan, Pere 10Q1(Anglès), 20Q1(Anglès), ENGQ1(Anglès)
250132Anàlisi d'estructures 7,5Q1Baiges Aznar, Joan , Bugeda Castelltort, Gabriel ENGQ1(Anglès)
250133Modelització numèrica 9Q2Rodriguez Ferran, Antonio 10Q2(Anglès), 20Q2(Anglès), ENGQ2(Anglès)
250134Camins i ferrocarrils 7,5Q1Martinez Reguero, Adriana Haydee , Miro Recasens, Jose Rodrigo ENGQ1(Anglès)
250135Enginyeria ambiental 6Q2Ferrer Marti, Ivet ENGQ2(Anglès)
250136Urbanisme 6Q1Macias Arau, Pere , Magrinya Torner, Francesc ENGQ1(Anglès)
250137Transport 6Q2Campos Cacheda, José Magín , Soriguera Martí, Francesc ENGQ2(Anglès)
Quart curs
250140Estructures de formigó 7,5Q1/Q2Bairán García, Jesús Miguel ENGQ1(Anglès)
250141Estructures d'acer 6Q1/Q2Mirambell Arrizabalaga, Enrique 10Q2(Anglès)
250142Obres hidràuliques 4,5Q1/Q2Martín Vide, Juan Pedro ENGQ1(Anglès)
250143Enginyeria marítima i portuària 6Q1/Q2Sanchez-Arcilla Conejo, Agustin 10Q2(Anglès), ENGQ1(Anglès)
250144Hidrologia superficial i subterrània 4,5Q1/Q2Gomez Valentin, Manuel ENGQ1(Anglès)
250145Enginyeria geotècnica 4,5Q1/Q2Vaunat, Jean ENGQ1(Anglès)
250146Enginyeria geològica 4,5Q1/Q2Hurlimann Ziegler, Marcel 10Q2(Anglès), ENGQ1(Anglès)
250147Projectes i organització d'empreses 4,5Q1/Q2Garola Crespo, Álvaro , Martínez Díaz, Margarita 10Q2(Anglès)
250148Treball de fi de grau 12Q1/Q2Ramos Schneider, Gonzalo