Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports

Curs 2021/2022  

Primer curs Segon curs Tercer curs Quart curs
Matèries
Ciències Bàsiques
Eines d'Enginyeria
Ciéncies Aplicades a l'Enginyeria
Tecnologies Básiques
Enginyeria del Transport
Enginyeria del Cicle de l'Aigua

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.


CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Primer curs
2500100Física 6Q1Marques Truyol, Francisco 10A(Anglès), 10B(Anglès)
2500101Matemàtiques 6Q1Medina Sierra, Agustin 10A(Anglès), 10B(Anglès)
2500102Química de materials 6Q1Segura Perez, Ignacio 10A(Anglès), 10B(Anglès)
2500103Economia, empresa i legislació 6Q1Garola Crespo, Álvaro 10A(Anglès), 10B(Anglès)
2500104Geometria mètrica i sistemes de representació 6Q1Poblet Puig, Jordi 10A(Anglès), 10B(Anglès)
2500105Àlgebra i geometria 6Q2Anento Moreno, Napoleon 10A(Anglès), 10B(Anglès)
2500106Geologia 6Q2Hurlimann Ziegler, Marcel 10A(Anglès), 10B(Anglès)
2500107Mecànica racional 6Q2Chiumenti, Michele , Dialami Shabankareh, Narges 10A(Anglès), 10B(Anglès)
2500108Càlcul 6Q2Anento Moreno, Napoleon 10A(Anglès), 10B(Anglès)
2500109Materials de construcció 6Q2Etxeberria Larrañaga, Miren 10A(Anglès), 10B(Anglès)
Segon curs
2500110Geometria diferencial i càlcul vectorial 6Q1Giacomini, Matteo 10Q1A(Anglès), 10Q1B(Anglès)
2500111Urbanisme 6Q1Magrinya Torner, Francesc 10Q1A(Anglès), 10Q1B(Anglès)
2500112Resistència de materials i estructures 6Q1Rossi, Riccardo 10Q1A(Anglès), 10Q1B(Anglès)
2500113Probabilitat i estadística 6Q1Ortego Martínez, María Isabel 10Q1A(Anglès), 10Q1B(Anglès)
2500114Mobilitat i xarxes de transport 6Q1Soriguera Martí, Francesc 10Q1A(Anglès), 10Q1B(Anglès)
2500115Models matemàtics de la física 6Q2Codina Rovira, Ramon 10Q2A(Anglès), 10Q2B(Anglès)
2500116Hidràulica i hidrologia 6Q2Blade Castellet, Ernest 10Q2A(Anglès), 10Q2B(Anglès)
2500117Geomàtica i geoinformació 6Q2Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves 10Q2A(Anglès), 10Q2B(Anglès)
2500118Enginyeria ambiental 6Q2Garcia Serrano, Joan 10Q2A(Anglès), 10Q2B(Anglès)
2500119Tècniques de comunicació 6Q2Real Saladrigas, Esther 10Q2A(Anglès), 10Q2B(Anglès)