Grau en Enginyeria Ambiental

Curs 2021/2022  

//
Primer curs Segon curs Tercer curs Quart curs
Matèries
Ciències Bàsiques
Ciències Aplicades a l'Enginyeria
Eines d'Enginyeria
Tecnologies Básiques

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.


CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Primer curs
2500200Biologia i ecologia 6Q1Gualda Manzano, Emilio Jose
2500201Fonaments matemàtics 6Q1Marcote Ordax, Francisco Javier
2500202Mecànica 6Q1Barbu, Lucia Gratiela , Chiumenti, Michele
2500203Sistema terra 6Q1Moya Sanchez, Jose
2500204Química 6Q1Segura Perez, Ignacio
2500205Economia ambiental i sostenibilitat 6Q2Alfranca Burriel, Oscar
2500206Química II 6Q2Fernandez Carrasco, Lucia
2500207Termodinàmica i cinètica ambientals 6Q2Segura Perez, Ignacio
2500208Matemàtiques I 6Q2Soler Villanueva, Jaume
2500209Geologia i edafologia 6Q2Salvany Duran, Josep Maria
Segon curs
2500210Matemàtiques II 6Q1Soler Villanueva, Jaume
2500211Microbiologia i biotecnologia ambiental 6Q1Garcia Serrano, Joan
2500212Sistemes d'informació geogràfica 6Q1Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves
2500213Mecànica de fluids 6Q1Codina Rovira, Ramon
2500214Principis d'ecotoxicologia i anàlisi ambiental 6Q1Rodriguez Escales, Paula Felicidad
2500215Estadística 6Q2Diaz Barrero, Jose Luis
2500216Hidràulica 6Q2Sanchez Juny, Marti
2500217Processos atmosfèrics i hidrologia 6Q2Gomez Valentin, Manuel
2500218Hidrogeologia i geoquímica ambiental 6Q2Sanchez Vila, Francisco Javier
2500219Geomecànica 6Q2Olivella Pastalle, Sebastian