Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Curs 2020/2021  

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Primer curs
250950Mètodes numèrics per a edps 5Q1Zlotnik Martinez, Sergio 10Q1(Anglès)
250951Elements finits 5Q1De Pouplana Sardà, Ignasi 10Q1(Anglès)
250952Mecànica dels medis continus 5Q1Agelet De Saracibar Bosch, Carlos 10Q1(Anglès)
250954Mecànica de fluids 5Q1Saez Viñas, Pablo 10Q1(Anglès)
250960Habilitats de comunicació 1 5Q1Garcia Gonzalez, Alberto 10Q1(Anglès)
250961Eines per a la mecànica computacional 5Q1Sarrate Ramos, Jose 10Q1(Anglès)
250956Mecànica de sòlids computacional 5Q2Oliver Olivella, Francisco Javier 10Q2(Anglès)
250958Anàlisis avançat d'estructures 5Q2Cervera Ruiz, Luis Miguel 10Q2(Anglès)
250957Elements finits en fluids 5Q2Giacomini, Matteo 10Q2(Anglès)
250963Problemes acoblats 5Q2Codina Rovira, Ramon 10Q2(Anglès)
250970Descomposició de dominis i computació a gran escala 5Q2Rossi, Riccardo 10Q2(Anglès)
250955Programació en ciència i enginyeria 5Q2Zlotnik Martinez, Sergio 20Q2(Anglès)
Segon curs
250964Esperit empresarial per a enginyers 5Q1Belles Ros, Francesc Xavier 10Q1(Anglès)
250965Mètodes numèrics avançats 5Q1Fernandez Mendez, Sonia 10Q1(Anglès)
250967Habilitats de comunicació 2 5Q1Dialamishabankareh, Narges 10Q1(Anglès)
250968Treball de fi de màster 30Q1/Q2Rossi, Riccardo 10Q1(Anglès), 10Q2(Anglès)