Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

Curs 2020/2021  

Primer curs
(Fase inicial)
Segon curs Tercer curs Quart curs
Matèries
Ciències Bàsiques i del Medi Ambient
Ampliació de Ciències Bàsiques al Mar
Ciències i Sostenibilitat Marina
Ciències i Tècniques Aplicades al Mar
Eines en Oceanografia
Ciències i Tecnologies Instrumentals Aplicades al Medi Ambient Marí

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.


CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsable
Primer curs
250550Física i medi ambient 6Q1Falques Serra, Alberto
250551Química mediambiental 6Q1Fernandez Carrasco, Lucia
250552Biologia ambiental 6Q1Riera Bonet, Marta
250553Fonaments de geologia 6Q1Folch Sancho, Albert
250554Fonaments matemàtics pel medi ambient 6Q1Marcote Ordax, Francisco Javier
250555Física del medi marí 6Q2Berenguer Ferrer, Marc
250556Química del medi marí 6Q2Rovira Bastus, Patricia
250557Biologia del medi marí 6Q2Balsells Fernàndez-Pedrera, Marta
250558Geologia i geomorfologia costanera 6Q2Gracia Garcia, Vicente
250559Matemàtiques pel medi ambient 1 6Q2Soler Villanueva, Jaume
Segon curs
250560Cicle hidrològic costaner i aportacions continentals al mar 6Q1Sempere Torres, Daniel
250561Processos físic-químics marins 6Q1Rodriguez Escales, Paula - Felicidad
250562Estadística ambiental 6Q1Jarauta Bragulat, Eusebio
250563Impacte mediambiental marí 6Q1Garfi, Marianna
250564Ampliació de matemàtiques pel medi ambient 2 6Q1Soler Villanueva, Jaume
250565Sistemes d'informació geogràfica i gnss 6Q2Puig Polo, Carolina
250566Ecologia marina, ecosistemes i processos productius 6Q2Mösso Aranda, Octavio Cesar
250567Mètodes estadístics en ciències del mar 6Q2Pérez Foguet, Agustí
250568Contaminació marina. origen, transport i impactes 6Q2Uggetti, Enrica
250569Matemàtiques en ciències del mar 6Q2Garcia Gonzalez, Alberto
Tercer curs
250570Circulació atmosfèrica i oceànica a escala planetària 6Q1Espino Infantes, Manuel
250571Cicles biogeoquímics globals 6Q1Casanova Hormaechea, Ignacio
250572Processos biològics oceànics 6Q1Balsells Fernàndez-Pedrera, Marta
250573Geodinàmica marina 6Q1Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos
250574Anàlisi computacional i eines de solucions intel·ligents 6Q1Ortego Martínez, María Isabel
250575Instrumentació i anàlisi de dades en ciències del mar 6Q2Del Rio Fernandez, Joaquin
250576Tècniques experimentals en camp i laboratori 6Q2Gironella I Cobos, Francesc Xavier
250577Modelatge integral de sistemes marins 6Q2Mestres Ridge, Marc
250578Percepció remota i sensors 6Q2Prat Tasias, Jordi
250579Recursos marins vius, renovables i no renovables 6Q2Reig Puig, Maria Lourdes